Podmienky

  1. Služba je poskytovaná zadarmo , bez záruky jej bezchybnej funkčnosti.

  2. Služba je určená predovšetkým obchodníkom na svetových finančných trhoch.

  3. Užívateľ po zaregistrovaní môže dostať kredit na odoslanie 1 až 30 SMS upozornení označené ako “Free SMS“, bez záruky, že  bude môcť všetky vyčerpať.

  4. Každý užívateľ môže mať vytvorený len jeden účet.

  5. Prevádzkovateľ  nepreberá zodpovednosť za žiadne vzniknuté škody používaním služby , alebo ktoré vyplývajú z akejkoľvek chyby služby.

  6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Posledná zmena 2.22.2012